Életkészségek, egészségkárosító magatartás és droghasználat - szakmai beszámoló

 

ÉLETKÉSZSÉGEK, EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ MAGATARTÁS ÉS DROGHASZNÁLAT

Szakmai Beszámoló a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által támogatott, KAB-KT-09-0005 pályázati azonosítószámú, „Kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatása” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan

Tartalomjegyzék

A kutatás háttere - kutatások a droghasználat, mentálhigiéné és megküzdés terén

 

2

A kutatás terve

2

A kutatás kérdőív-csomagjának kidolgozása

8

A kérdőív-felvétel és az adatbázis kialakítása

8

Az adatok elemzése és a kutatási anyagok szerkezete

8

Tanulmány 1: Kiss István: Életvezetési kompetencia, életvezetési készségek és a szerhasználat

9

Tanulmány 2: Lisznyai Sándor: Belépő drogok: személyiség és mentálhigiénés állapot

36

Tanulmány 3: Puskás-Vajda Zsuzsa: Az egyesületi tagság háttér jellemzői

68

Publikációk: FETA Konferencia és FETA Kötet

79

Melléklet: A kérdőív-csomag

80