A függőség háttértényezői a felsőoktatásban

KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMÁVAL KAPCSOLATOS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI VIZSGÁLATOK
Szerfüggőség a felsőoktatási hallgatók körében
A GYIMS-KT-02-39 pályázatának támogatásával.

Tartalomjegyzék

1. FEJEZET
A drogprevenciós munka elméleti szempontjai
A drogprevenciós munka korszakai: intuitív kutatási fázis 1
Elméletvezérelte kutatási fázis 2
Adatvezérelt kutatási fázis 4
Drogkarrier mintázata 6
Életesemények és megküzdést igénylő feladatok 9
Teljesítményszorongás 9
Leválás, szeparáció 9
Életesemények 9
Életszerep-váltások 13
Pszichiátriai betegségek 13
Depresszió, drogfogyasztás és pszichiátriai zavarok kapcsolatai, rizikófaktorok 13
Életvezetési készségek különböző országokban 13
 

2. FEJEZET
Vizsgálat
Vizsgálati eredmények: drogfogyasztás, mentálhigiénés státusz, életmód 20
Drogkarrier kezdete 20
Droghasználati szokások 2003 25
Személyre jellemző kognitív folyamatok: neurotikus kognitív struktúra, depresszió és diszfunkcionális attitűdök 31
Rizikócsoportok és drogfogyasztás 34
Életvezetési készségek 41
Életvezetési készségek és szerhasználat kapcsolata 52

3. FEJEZET
Általános diszkusszió, kitekintés
Módszertani tapasztalatok 61
Prevenciós lehetőségek 62
Irodalom 65

Melléklet:Méret
A_fuggoseg_hattertenyezoi_a_felsooktatasban.pdf1.12 MB