Felsőoktatási hallgatói szolgáltatások rendszerei, jellemzői

Felsőoktatási diáktanácsadás
• Hallgatók a felsőoktatásban
• Lemorzsolódás
• Tanácsadói modell
• Vizsgálati eredmények

Vizsgálati eredmények
• Minta
• Szolgáltatás története
• Ügyfélforgalmi adatok
• Finanszírozás: éves költségvetés, arányok
• Egyéni tanácsadás aránya
• Infrastruktúra
• Személyzet foglalkoztatási struktúrája
• Szakmai kompetencia
• Tevékenységi körök:
  - karrier-tanácsadás
  - pályakövetés
  - képzési tanácsadás
  - esélyegyenlıségi feladatok
  - közösségszervezés
  - életvezetési tanácsadás
• Fejlesztési feladatok

Melléklet:Méret
felsooktatasi_szolgaltatasok.pdf528.01 KB