Bemutatkozás

A Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület 1995 októberében alakult meg azzal a céllal, hogy összefogja olyan szervezetek és magánszemélyek törekvéseit, amelyek fontosnak tartják a felsőoktatási tanácsadás (counselling) hallgatóközpontú szemléletének és gyakorlatának terjesztését és elfogadtatását a magyar felsőoktatásban és általában a humán szolgáltatásokat nyújtó intézményekben.

Célja a felgyorsult társadalmi-gazdasági változások következtében különösen fontossá vált ifjúság - közöttük is különösen a felsőoktatásba készülők és a felsőoktatásban tanulók - mentálhigiénés gondozásával foglalkozó szakemberek (pszichológusok, a felsőoktatási intézmények oktatói, orvosok, felsőoktatási tanácsadók, szociális munkások és az ú.n. kortárs segítő diákok) számára megteremteni a szervezett és országosan koordinált szakmai műhely és tapasztalatcsere, a szupervízió, valamint a továbbképzés lehetőségeit. Ebből adódóan az Egyesület arra törekszik, hogy megvalósítsa a felsőoktatási tanácsadásban - egyéni és csoportos keretben - felhasznált információs, konzultációs és terápiás módszerek alkalmazásának országos szintű koordinálását és továbbfejlesztését, valamint, hogy segítséget nyújtson a felsőoktatási tanácsadásban létrehozandó korszerű intézményrendszer modelljének kialakításához beleértve a felsőoktatási intézmények oktatóinak nyújtandó mentálhigiénés konzultációt. Célja továbbá, hogy a maga tevékenységi keretei között segítse a leendő felsőoktatási tanácsadó szakemberek - felsőoktatási intézményekben folyó – képzését, ide értve a drogprevencióra és egyéb szenvedélybetegségek megelőzésére, a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének és általában a sokféleség/különbözőség elfogadásának elősegítésére, az életpálya-építésre valamint a tehetséggondozásra történő felkészülést. Az Egyesület kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a felsőoktatási tanácsadás-kultúrát az ország határain kívüli közeli és távolabbi régiókban terjessze. Célja a tagság részére a nemzetközi együttműködés lehetőségeinek fenntartása és bővítése.

A fenti célok megvalósítása érdekében az Egyesület kiemelt hangsúlyt fektetett a felsőoktatási tanácsadásban felhasználható információs, konzultációs és terápiás módszerek alkalmazásának és szupervíziójának országos szintű koordinációjára, valamint továbbfejlesztésére. A szakmai együttműködés és a tevékenységek koordinációja különböző csatornákon keresztül valósul meg: ezek közül kiemelkedő az évente megrendezett szakmai napok, az éves rendszerességgel megjelenő FETA Könyvek sorozat, a Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület szervezte/koordinálta tudományos kutatások, a felsőoktatási tanácsadás módszereinek továbbfejlesztése érdekében diákoknak és az intézményeknek biztosított tanácsadás és konzultáció, valamint az egyesület tagjainak részvétele hazai és külföldi konferenciákon.

A FETA Könyvek sorozat kötetei:

Puskás-Vajda Zsuzsa, Lisznyai Sándor 2006 A Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület (FETA) első tíz éve. A felsőoktatási diáktanácsadás intézményes kereteinek és szolgáltatásainak kialakulása. Budapest: FETA Könyvek 1

Puskás-Vajda Zsuzsa 2007 Felsőoktatásban tanuló fiatalok problémái, útkeresése, pályafejlődése a 21. század kezdetén, Magyarországon Budapest: FETA Könyvek 2

Puskás-Vajda Zsuzsa, Lisznyai Sándor 2008 Pályautak. A felsőoktatásban végzettek munkapiacra lépését segítő erőforrások. Budapest: FETA könyvek 3

Puskás-Vajda Zsuzsa, Lisznyai Sándor 2009 Egy igazolt praxis felé Budapest: FETA könyvek 4

Puskás-Vajda Zsuzsa, Lisznyai Sándor 2010 Életszakaszok határán. Közösségi és egyéni tanulási feladatok Budapest: FETA könyvek 5

Puskás-Vajda Zsuzsa és Lisznyai Sándor 2011 Ifjúságkutatás és tanácsadás. A pszichológiai tanácsadás tudományos alapjai Budapest: FETA könyvek 6.

 

A Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület által megvalósított fontosabb kutatások

Lisznyai S., Ritoók M., Vajda Zs. & Monostori B. (1999): Jelentés a Mentálhigiénés Programiroda számára. Budapest, MPI.

Kiss István és Lisznyai Sándor Egyetemista álmok és a valóság KAB-KT 04 drogprevenciós célzatú társadalomtudományi kutatások, 2002-2003

Kiss István és Lisznyai Sándor (2003) A függőség háttértényezői a felsőoktatásban, kábítószer-problémával kapcsolatos társadalomtudományi vizsgálatok, Szerfüggőség a felsőoktatási hallgatók körében, a  GYIMS-KT-02-39 pályázatának támogatásával

Életkészségek, egészségkárosító magatartás és droghasználat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által támogatott, KAB-KT-09-0005 pályázati azonosítószámú, Kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatása címmel meghirdetett pályázat (2009-2010), kutatásvezetője Lisznyai Sándor

Kiss István, Galamb-Kassa Gabriella, Murányi Irén, Katona Miklós, Szenes Márta, Lisznyai Sándor (2009) Felsőoktatási hallgatói szolgáltatások rendszerei, jellemzői a TEMPUS Közalapítvány megbízásából

Lisznyai Sándor, Puskás-Vajda Zsuzsa, Kiss István, Vida Katalin, Füzi Virág, Tillmann Lili, Keserű Juli, B. Kabai Erzsébet (2010) A Felsőoktatási hallgatói szolgáltatások rendszerei, jellemzői 2. kutatást az Egész életen át tartó tanulás program keretében, a Tempus Közalapítvány megbízásából