Csatlakozzon!

Az Egyesület tagja lehet állampolgárságra és nemzetiségre való tekintet nélkül minden olyan természetes és jogi személy, illetőleg szervezet, aki, illetőleg amely az alapszabályt elfogadja, vállalja, hogy a közös célok megvalósítását aktívan elősegíti.
Az Egyesületnek tagjai lehetnek azok a diákok is, akik kortárs segítőként kapcsolódnak a felsőoktatási tanácsadáshoz. 

A felsőoktatási intézmények hallgatói választhatnak a rendes és a pártoló tagsági forma között. Pártoló tagjai lehetnek az Egyesületnek, akik a működéshez, tevékenységhez anyagi, szakmai, vagy egyéb támogatást nyújtanak.


Tiszteletbeli tag lehet, aki a felsőoktatási tanácsadáshoz kapcsolódó elméleti vagy gyakorlati területen jelentős eredményeket ért el, illetőleg kiemelkedő közéleti tevékenységet folytat, vagy az Egyesület javára különleges szolgáltatásokat tett.

Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.

Az Egyesületbe történő belépés, illetőleg az abból való kilépés önkéntes. A tagsági viszony felvétel alapján jön létre. Az új tagokat – a belépési nyilatkozat alapján – a vezetőség veszi fel, egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal.
Az Egyesület tagjai sorába az vehető fel, aki az alapszabályt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Szervezetünk teljes alapszabálya itt található.

A csatlakozáshoz szükséges nyomtatványok innen letölthetők.