Pályautak - A felsőoktatásban végzettek munkapiacra lépését segítő erőforrások

Jelen kötet a ROP-3.3.1-05/1.-2005-03-0001/35 projekt részeként valósult kutatás tanulmányait adja közre. A Hallgatói Életpálya Követő Kutatás elsődleges célja az ELTE-s hallgatók szakmai szocializációjának és pályaorientációjának alakulása az egyetemi évek alatt és az alumnusok munkapiaci sikerességének követése volt. A másodlagos cél egy országos felmérés pilot projektjeként szempontokat keresni ahhoz, hogy a megváltozott munkapiaci kereslet és kínálat közepette a frissen végzett fiatalok milyen esélyekkel lépnek a munkapiacra, hogyan tudják erőforrásaikat a munkapiacon jól hasznosítható kompetenciákká konvertálni. Az elemzések célja megrajzolni az átmenet nehézségeit, valamint a frissen végzett hallgatók munkapiaci adaptációjának és sikerességének jellemző mintázatait.

Melléklet:Méret
Palyautak.pdf903.02 KB