KIADVÁNYOK

warning: Creating default object from empty value in /var/www/feta/data/www/feta.hu/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

"Mit díjazna a munkáltató?"

A Tempus Közalapítvány „Az egész életen át tartó tanulás stratégiájának hazai tudatosítása” című projektjének egyik fókusztémája a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolata volt, reflektálva az Európai Bizottság által meghirdetett „Új készségek és munkahelyek menetrendje" programjára. Elsődleges célként azt tűzték ki, hogy kezdeményezéseinken keresztül felhívják a felsőoktatási szereplők figyelmét a téma helyi szintű átgondolásának fontosságára, másodlagos céljuk pedig a helyi oktatási innovációk feltárása és támogatása volt.

A FETA e projekt részeként szervezte meg szeptemberben a Hazai és külföldi tanulmányok integrációja: a hallgatói tanácsadás szerepe az európai integráció segítésében" című Szakmai Napot, a kiadvány 27-37 oldalán olvasható a szakmai nap néhány kiemelt eredményének összefoglalója.

A kiadvány elektronikus változata megtekinthető és letölthető az alábbi linkről:

http://www.tpf.hu/pages/books/index.php?page_id=35&books_id=254

Ifjúságkutatás és tanácsadás. A pszichológiai tanácsadás tudományos alapjai.

a Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület FETA Könyvek sorozatának 6. kötete

szerkesztette: Puskás-Vajda Zsuzsa és Lisznyai Sándor

A kötet szerzői a felsőoktatási intézmények különböző színterein működő senior és pályakezdő (diák)tanácsadók és kutatók, valamint a szakmai képzésüket nagyon komolyan vevő kortárs segítők diákok.  A kötet témáiban ötvözi a hagyományokat és az új trendeket a tanácsadás kutatásán belül.

FETA Szakmai Nap 2011 - szakmai anyagok (Frissítve!)

A Hazai és külföldi tanulmányok integrációja: a hallgatói tanácsadás szerepe az európai integráció segítésében" című Szakmai Nap délelőtti előadásai és az egész nap összefoglalója a mellékletből letölthetőek. Minden közreműködő szervezetnek köszönjük a részvételt!

Életszakaszok határán

Örömmel adjuk közre a FETA könyvek sorozat V. kötetét: Életszakaszok határán: Közösségi és egyéni tanulási feladatok (szerkesztette: Puskás-Vajda Zsuzsa és Lisznyai Sándor), amelyet a 2010. december 15-én Hol tartunk a felsőoktatási tanácsadásban 2010-ben címmel megrendezett szakmai konferenciánkon is bemutattunk.

Reméljük, hogy ezzel is segítjük a felsőoktatási tanácsadás továbbfejlesztését.

Egy igazolt praxis felé - Újabb eredmények a pszichológiai és a felsőoktatási tanácsadás hazai kutatásaiból

A FETA legújabb kötetében a pszichológiai tanácsadás több különböző szintjére és szakmai metszetébe kapunk betekintést. Mind a praxis, mind a tudományos háttér teret kap kötetünkben, továbbá a pszichológiai tanácsadás szupportív pszichoterápiára épülő határterületei, a karriertanácsadás, valamint a felsőoktatási tanácsadás egy-egy reprezentánsa is helyet kapott a gyűjteményben.

Pályautak - A felsőoktatásban végzettek munkapiacra lépését segítő erőforrások

Jelen kötet a ROP-3.3.1-05/1.-2005-03-0001/35 projekt részeként valósult kutatás tanulmányait adja közre. A Hallgatói Életpálya Követő Kutatás elsődleges célja az ELTE-s hallgatók szakmai szocializációjának és pályaorientációjának alakulása az egyetemi évek alatt és az alumnusok munkapiaci sikerességének követése volt. A másodlagos cél egy országos felmérés pilot projektjeként szempontokat keresni ahhoz, hogy a megváltozott munkapiaci kereslet és kínálat közepette a frissen végzett fiatalok milyen esélyekkel lépnek a munkapiacra, hogyan tudják erőforrásaikat a munkapiacon jól hasznosítható kompetenciákká konvertálni. Az elemzések célja megrajzolni az átmenet nehézségeit, valamint a frissen végzett hallgatók munkapiaci adaptációjának és sikerességének jellemző mintázatait.

Felsőoktatásban tanuló fiatalok problémái, útkeresése, pályafejlődése a XXI. század kezdetén Magyarországon

Egyesületünk jelen kötet tanulmányainak közreadásával a hallgatói tanácsadás szakmai megvalósításának mikéntjéhez szeretne hozzájárulni. A kötet szerzői: nagy tapasztalattal rendelkező tanácsadó szakemberek és frissen diplomázott pályakezdő pszichológusok írásaikban a felsőoktatási tanácsadás egy-egy problémacsoportját írják le, elemzik. Az első részben közölt tanulmányok életvezetési problémákat tárgyalnak, a kötet további dolgozatai a pályaválasztás, pályaidentitás, a pályakezdés problémáival foglalkoznak, az utolsó részben általánosan a felsőoktatási intézmények feladatairól, ill. annak két, strukturálisan eltérő megvalósulásáról és hatékonyságának elemzéséről közlünk írásokat.

A Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület első tíz éve

A felsőoktatási diáktanácsadás intézményes kereteinek és szolgáltatásainak kialakulása.
"Tíz éve jött létre a FETA. Ez az alkalom lehetőséget ad arra, hogy az Egyesület korábbi kiadványaiban közölt legfontosabb tanulmányokból néhányat ismét megjelentessünk. A most kiadott írásokban a felsőoktatási diáktanácsadás megalakulása körül bábáskodók azokat a konstitutív és normatív szabályokat fogalmazták meg, amelyek lehetővé tették és biztosítják a diáktanácsadók, valamint a diáktanácsadó intézmények kapcsolathálójának működését."

Diáktanácsadás a felsőoktatásban

Jelen kiadványunk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2003. november 28-án megrendezett a Diáktanácsadás a felsőoktatásban című konferencia anyagát gyűjtötte össze.
A szerzők, akik a konferencia előadói voltak, azt vállalták, hogy bemutatják azokat a törekvéseket, eredményeket és terveket, amelyeket a diáktanácsadás rendszerének kialakítása érdekében végeztek az elmúlt években, hozzájárulva a magyar felsőoktatás fejlesztéséhez.
A kiadvány első részének tanulmányaiból megismerhetjük a tanácsadással kapcsolatos oktatáspolitikai feladatok fő irányait, a jelenleg működő szervezetek jellemzőit, a diáktanácsadás hazai kialakulásának sokszínűségét, azzal a céllal, hogy az igények hasonlóságát és a megoldások kreativitását is összevethesse az Olvasó.

Tartalom átvétel